Ľuboslav Paľo

Vranov nad Topľou
Žáner:
pre deti a mládež

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 25 – 26.

BALÁŽ, Anton: Čaro príbehu v kráse farieb (Ľuboslav Paľo: Haló, haló, pani Mačka!). In: Knižná revue, roč. XVI, 20. 12. 2006, č. 26, s. 5.