Lucia Eggenhofferová

Veľký Krtíš
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

TOMÁŠ, Radoslav: Ešte stále sa nám sníva (Lucia Eggenhofferová: Medziriadky). In: Knižná revue, roč. XVI, 24. 5. 2006, č. 11, s. 5.

ŠRANK, Jaroslav: Tak znova. Lucia Eggenhofferová: Medziriadky. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 9, s. 33 – 37.