Ľudmila Šinalová-Kopecká

14. 10. 1954
Beňuš
Žáner:
pre deti a mládež
Ľudmila ŠINALOVÁ-KOPECKÁ po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici absolvovala r. 1978 štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1978 – 92 pôsobila ako učiteľka na Strednom odbornom učilišti služieb a Strednom obchodnom učilišti, od 1992 na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Debutovala knihou Strom splnených želaní (1993), inšpirovanou motívmi indických rozprávok. Napísala zbierku rozprávok Jahodníček a iné rozprávky (2000). Poviedky a rozprávky publikuje časopisecky (Život,  Smer a i.). Čítať ďalej