Ľudo Ondrejov photo 1

Ľudo Ondrejov

19. 10. 1901
Slanje (Chorvátsko)
—  18. 3. 1962
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Komplexná charakteristika

Tvorba Ľuda Ondrejova sa vyznačuje žánrovou rozmanitosťou a tematickou mnohostrannosťou, no základný význam má pre vývin modernej slovenskej prózy pre mládež. Jeho básnická tvorba je poznačená motívmi zmaru a smrti s podtónom sociálneho utrpenia. Ťaží z novoromantických symbolov a rozličných sociálno-existenciálnych situácií. Jeho básnický debut Martin Nociar Jakubovie je reflexívno-alegorická skladba, pre básnické zbierky Bez návratu, Mámenie a Pijanské piesne je charakteristická dekadentná štylizácia a vypätá citovosť, vyjadrovaná poetickými postupmi blízkymi ľudovej poézii. Jadrom jeho prozaickej tvorby je voľná románová trilógia Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin a Na zemi sú tvoje hviezdy. Jej hrdina Jerguš Lapin je vrchársky chlapec, ktorý si utvára vzťahy k ľuďom i k otcovej pamiatke, predovšetkým však k prírode, ktorou je jeho prostredie všestranne presiaknuté. Mesto a civilizácia sú v tomto kontexte cudzou skutočnosťou, nepochopiteľnou a potenciálne nepriateľskou. Zreteľne sa to prejaví v pokračovaní Zbojníckej mladosti, v Jergušovi Lapinovi, kde sa centrom deja stáva nepriateľský svet mesta, jeho kasárne, väznica a nakoniec frontové udalosti. Mýtická "zbojnícka mladosť" ustúpi do úzadia, pôvodný celistvý otcovský a materinský kult sa rozpadá. "Pôvodný" Jerguš Lapin v Ondrejovovom podaní prerastá z reality do symbolu, v ktorom sa stretá ľudskosť, čestnosť a ušľachtilosť so zemitosťou a živelnosťou. Je to archetypovo-romantická postava, ktorá v sebe uchováva svet prvotnej krásy a čistoty a zosobňuje "ducha slovenských vrchov" a nevyčerpateľnú a ducha obrodzujúcu silu slovenskej prírody. Toto umelecky suverénne dielo svojím mýtickým obrazom detstva má stále vysokú poznávaciu hodnotu a dodnes nestráca nič zo svojej čitateľskej príťažlivosti. Aj knižky pre deti sa umelecky svojbytne začleňujú do Ondrejovovej literárnej tvorby a nejestvuje výrazná hranica medzi nimi a jeho tvorbou pre dospelých. Ondrejovovo literárne dielo sa radí do prúdu prózy naturizmu, reprezentovaného tvorbou D. Chrobáka, M. Figuli a F. Švantnera. Ľudo Ondrejov stále zostáva jedným z najbytostnejších a najosobitejších rozprávačov slovenskej literatúry.

Anton Baláž