Ľudo Ondrejov photo 1

Ľudo Ondrejov

19. 10. 1901
Slanje (Chorvátsko)
—  18. 3. 1962
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Napísali o autorovi

Osamelosť Ondrejovovho hrdinu má dve podoby: je to osamotenosť poetická, vznikajúca zo vzťahu výnimočného hrdinu a reálneho prostredia (Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin) a osamotenosť "reálna", osihotenosť jednoduchého, ale nevykoľajeného človeka. V prvom prípade má charakter hrdinský a fiktívny, v druhom tragický a skutočný. Krásna naivita Zbojníckej mladosti produkuje priateľskú žičlivosť a bezpečný pocit sveta. Psychologická a sociálna reálnosť románu Na zemi sú tvoje hviezdy posúva osamotenosť Ondrejovovho hrdinu do roviny tragična v splynutí s tvrdým životným prostredím, s obnaženým životom.

Ján Števček

Kult matky spolu s láskou k prírode a domovu – to je motivické špecifikum a charakteristika Ľuda Ondrejova, ktorý ako básnik aj ako prozaik, vyciťoval životnú žeravinu a siahal až do "podkôria zeme".

Ivan Plintovič

Ondrejovove cestopisy pre mládež nie sú dokumentárnym svedectvom, ale umeleckou fikciou. Sú organickou súčasťou jeho tvorby, ktorá sa ustavične pohybovala na pomedzí bezprostrednej skutočnosti a sna, túžby, predstavy alebo spomienky a znamenala vzájomné umocňovanie reálnej a imaginárnej krajiny.

Zlatko Klátik