Ľudo Ondrejov photo 1

Ľudo Ondrejov

19. 10. 1901
Slanje (Chorvátsko)
—  18. 3. 1962
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Ľudo ONDREJOV (vlastným menom Ľudovít Mistrík) sa narodil 19. októbra 1901 v Slanje (Chorvátsko). Detstvo prežil v Kostiviarskej (teraz súčasť Banskej Bystrice) a jeho intenzívny dotyk s prírodou mal zásadný vplyv na celú jeho umeleckú tvorbu. Po absolvovaní meštianskej školy a neskôr notárskeho kurzu pracoval na viacerých notariátoch. Najvýznamnejšie boli roky jeho práce v Matici slovenskej v Martine (1928 – 1933) a obdobie, keď sa venoval len literárnej práci. Roku 1938 sa presťahoval do Bratislavy a pracoval vo viacerých zamestnaniach v oblasti kultúry. V období vojnového slovenského štátu participoval na arizácii, no po vypuknutí SNP sa ako partizán zúčastnil na povstaleckých bojoch. Bol príslušníkom partizánskej skupiny Smrť fašizmu, pôsobiacej v oblasti Slovenskej Ľupče. Po roku 1945 pracoval na Povereníctve pre informácie, roku 1947 bol redaktorom časopisu Bojovník, v roku 1950 odišiel do invalidného dôchodku. Zomrel v Bratislave 18. marca 1962.