Ľudo Zelienka

5. 12. 1917
Zvolen
—  8. 8. 1977
Bratislava
Pseudonym:
Ľudovít Radimovský, Ľudo Zelienka-Akela, Ľudo, Zelienka-Detvan, Ľudo Zelienka-Hron, Ujo z Detvy, Zvolenský
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, scenáristika
Päť tried gymnázia navštevoval v rodisku, 1935 – 39 študoval na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici. Po externom štúdiu etnografie bol roku 1968 promovaný na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil v Zolnej a v Budči, zúčastnil sa na SNP, po vojne pracoval na Povereníctve školstva a kultúry, od 1950 až do smrti v Slov. pedagogickom nakladateľstve v Bratislave. Písať začal ako študent, po vojne prispieval črtami, fejtónmi, poviedkami, recenziami do časopisov. Debutoval divadelnou hrou so spevmi a tancami pre deti Detvanček a Hopsasa vo svete… Čítať ďalej