Ľudovít Fuchs photo 1
rodinný archív

Ľudovít Fuchs

4. 7. 1926
Zvolen
—  4. 6. 2015
Bratislava
Pseudonym:
Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav
Ľudovít FUCHS študoval na gymnáziu vo Zvolene (maturoval r. 1946) a na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde r. 1948 maturoval. Po štúdiách od r. 1948 pôsobil najprv ako stredoškolský  učiteľ, od 1951 okr. osvetový inšpektor vo Zvolene, 1953 – 61 vedúci redaktor okr. novín Naše slovo v Prievidzi, kde realizoval aj literárny mesačník Rozlet, r. 1961 – 63 redaktor Stredoslov. vydavateľstva, 1964 – 67 vedúci redaktor… Čítať ďalej