Ľudovít Fuchs photo 1
rodinný archív

Ľudovít Fuchs

4. 7. 1926
Zvolen
—  4. 6. 2015
Bratislava
Pseudonym:
Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež, próza
Ľudovít Fuchs študoval na gymnáziu vo Zvolene a na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde v roku 1948 maturoval. Po štúdiách od roku 1948 pôsobil najprv ako stredoškolský učiteľ, od 1951 okr. osvetový inšpektor vo Zvolene, 1953 – 1961 vedúci redaktor okr. novín Naše slovo v Prievidzi, kde realizoval aj literárny mesačník Rozlet, v rokoch 1961 – 1963 redaktor Stredoslovenského vydavateľstva, 1964 – 1967 vedúci redaktor týždenníka Stredoslov. stavbár a kultúrnej revue Rozkvet v Banskej Bystrici, 1968 riaditeľ vydavateľského podniku Matice… Čítať ďalej