Ľudovít Fuchs photo 1

Ľudovít Fuchs

4. 7. 1926
Zvolen
—  4. 6. 2015
Bratislava
Pseudonym:
Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Ľudovít Fuchs študoval na gymnáziu vo Zvolene a na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, kde v roku 1948 maturoval. Po štúdiách od roku 1948 pôsobil najprv ako stredoškolský učiteľ, od 1951 okr. osvetový inšpektor vo Zvolene, 1953 – 1961 vedúci redaktor okr. novín Naše slovo v Prievidzi, kde realizoval aj literárny mesačník Rozlet, v rokoch 1961 – 1963 redaktor Stredoslovenského vydavateľstva, 1964 – 1967 vedúci redaktor týždenníka Stredoslov. stavbár a kultúrnej revue Rozkvet v Banskej Bystrici, 1968 riaditeľ vydavateľského podniku Matice slovenskej. Odkaz vo Zvolene, ktorý bol v období totality zlikvidovaný. Následne stratil zamestnanie, v roku 1971 bolo na neho vykonštruované trestné stíhanie, v roku 1977 Najvyšší súd vyšetrovanie zastavil, bol postihnutý zákazom publikovania. V rokoch 1974 – 1978 na invalidnom dôchodku, od 1980 redaktor časopisu Bojovník, od 1988 predseda Vydavateľského družstva Pramene v Bratislave, od 1989 riaditeľ vydavateľstva Odkaz, 1996 spoluzakladateľ  a úradujúci predseda Spoločnosti autorov umeleckej literatúry. Počas stredoškolských štúdií mal pripravené na vydanie básnické zbierky Hľadanie (1946), Prúd času, ktorý neodteká (1948). Autor zbierok Ako prší noc (1963), Kvet v čiernom (1967), Korene (1985), Chvenie (1990), Listy Bohu (1991), Liečenie milovaním (1994), výberu z básnickej tvorby Ponáram sa do tvojich plytčín (1995), Strom vo vás rastie (1996), Som, keď som s tebou (1997), Úskalím duše (1999).), Odvaha vidieť (2001), Rozhovory s Najvyšším (2004), Sonety pre môjho anjela (2004), súborného diela Dotyky ducha 1944 – 2007 (2007). Okrem toho vydal knižky veršov pre deti Čo nás naučili zvieratká (1990), Ako sa lovia rýmy (1994), Šantiace písmenká (1999) a prózy pre deti a mládež Dúha nad riekou (1990), Tajomstvo rybárskeho ostrova (1991). Zostavil 2-zv. antológiu slov. básnikov 20. stor. Dobré dni (2002), Slovenská poézia (2003). Napísal aj divadelnú hru Diagnóza 2000 (1988), veršovanú komédiu Podvody spod vody (1993) a knižku  meditatívnych úvah Sila súladu (1995).