Ľudovít Petraško photo 1

Ľudovít Petraško

4. 8. 1949
Šarišské Lúky

Edičná činnosť

P. O. Hviezdoslav: K svetlu (výber z nepublikovanej pozostalosti), zostavenie, predslov a poznámka, Osveta 1979 V krajine (1981) Mária Kočanová: S Perúnom na štíte (2014, z pozostalosti) Mária Kočanová: Mojmírov syn (2016, z pozostalosti)