Ľudovít Petraško photo 1

Ľudovít Petraško

4. 8. 1949
Šarišské Lúky
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠIMON, Ladislav: Bilancia germanistu (Ľudovít Petraško: Cez jazyk k skutočnosti). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 94 – 97.

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Ľudovít Petraško – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 318 – 319.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26.

MORAVČÍKOVÁ, Marta: Strážca jazera. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8 – 9.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

ČAKANEK, Ján: Sneh, ktorý sa neroztápa. (recenzia). MRÁZ, Peter: Hviezdoslav v interpretáciách. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 4.

ŠAH: Ľudovít Petraško – 55. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 318.