Ľudovít Šenšel

13. 4. 1888
Očová
—  22. 7. 1956
Liptovský Hrádok
Pseudonym:
Redaktor, Zodpovedný redaktor
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, iné
Ľudovít ŠENŠEL študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Šoprone, kde r. 1906 maturoval, 1906 – 10 študoval ev. teológiu v Šoprone a v Lipsku. Od 1910 kaplán v Dačovom Lome, 1910 – 12 absolvoval štipendijný pobyt v Edinburghu, 1912 – 14 kaplán v Príbovciach, od 1914 farár a senior v Liptovskej Porúbke, od 1918 externe vyučoval slovenčinu na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1921 – 24 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od 1930 redigoval Tranovského ev. kalendár a časopis Cirkevné listy, správca spolku Tranoscius, od 1956 na dôchodku. Vydal… Čítať ďalej