Ľudovít Šrámek photo 1

Ľudovít Šrámek

24. 7. 1949
Závod
—  26. 8. 2020
Žáner:
odborná literatúra, próza
Ľudovít ŠRÁMEK sa narodil v Závode, v okrese Malacky. Maturoval v Malackách. Po maturite vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po celý život sa venoval sociologickému výskumu. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu (rigorózna práca aj kandidátska dizertácia, dve monografie, viacero štúdií). Pracoval vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky (1972 – 1976), na Štatistickom úrade (1976 – 1984) a tejto problematike,… Čítať ďalej

Stránky