Ľudovít Šrámek photo 1

Ľudovít Šrámek

24. 7. 1949
Závod
—  26. 8. 2020
Žáner:
odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

HALLON, Ľubor: Nebadaný odchod nezbadaného sociológa. Zrkadlo výskumníckej duše Ľudovíta Šrámka (Prejav na poslednej rozlúčke so zosnulým na cintoríne v Malackách 28. 8. 2020). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 132 – 135.

HALLON, Ľubor: Vraždenie neviniatok a iné silné príbehy (Ľudovít Šrámek: Poviedky). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 14. 10. 2020, č. 35 – 36, s. 12 – 13..

Autor neuved.: Za Ľudovítom Šrámkom (Navždy nás opustil významný slovenský sociológ, vysokoškolský pedagóg, prozaik, člen SSS). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 2. 9. 2020, č. 29 – 30, s. 22.

ŠAH: Pripomíname si v júli (Ľudovít Šrámek – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 313.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

-jas-: Ako sa nedať vodiť za nos. Ľudovít Šrámek: Výskum verejnej mienky – politika – médiá. (Veda ako príbeh). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 3.

MALINA, Anton: Sondy do dna duší (Ľudovít Šrámek: Poviedky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 5.

-jas-: Ako sa nedať vodiť za nos. Ľudovít Šrámek: Výskum verejnej mienky – politika – médiá. (Veda ako príbeh). In: Knižná revue, roč. XI., 24. 1. 2001, č. 2, s. 3.