Ľudovít Šrámek photo 1

Ľudovít Šrámek

24. 7. 1949
Závod
—  26. 8. 2020
Žáner:
odborná literatúra, próza

Životopis autora

Ľudovít ŠRÁMEK sa narodil v Závode, v okrese Malacky. Maturoval v Malackách. Po maturite vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po celý život sa venoval sociologickému výskumu. Popri realizácii empirických výskumov sa odborne orientoval aj na metodologické otázky výskumu verejnej mienky a organizovanie metodologického výskumu (rigorózna práca aj kandidátska dizertácia, dve monografie, viacero štúdií). Pracoval vo Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky (1972 – 1976), na Štatistickom úrade (1976 – 1984) a tejto problematike, ako aj výskumu masovokomunikačných médií, napokon zostal verný, čo ho neskôr ako skúseného sociológa priviedlo do Novinárskeho študijného ústavu (1984), kde pôsobil až do zrušenia tejto inštitúcie a delimitácie pracoviska pre výskum verejnej mienky do Národného osvetového centra. Počas pôsobenia v NŠÚ publikoval množstvo štúdií z oblasti sociológie masovej komunikácie a osobitne sociológie novinárskej profesie. Do roku 2014 bol riaditeľom Kabinetu výskumu kultúry v Národnom osvetovom centre v Bratislave. V súčasnosti je na dôchodku. Prózu písal spočiatku len pre seba a najbližšie okolie, knižkou poviedok debutoval až v roku 2009.