Ludwig Richter

29. 3. 1934
Waltersdorf (Nemecko)
R. 1952 – 56 študoval slavistiku (bohemistiku, polonistiku, srbochorvatistiku) na univerzite v Lipsku. Po štúdiách pôsobil najprv ako prekladateľ a tlmočník, r. 1959 – 91 vedecký pracovník Slavistického ústavu a Centrálneho literárnohistorického inštitútu Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky v Berlíne, po jeho rozpustení r. 1992 – 95 koordinátor Výskumného strediska dejín a kultúry východostrednej… Čítať ďalej