Lýdia Kyseľová

20. 1. 1919
Trenčín
—  15. 10. 1994
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra
Rodné meno:
Jurajová

Životopis autora

Lýdia KYSEĽOVÁ študovala na gymnáziu v Trenčíne, potom slovenčinu a telesnú výchovu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (ukončila r. 1942). Po štúdiách učila r. 1942 – 45 na gymnáziách v Bratislave a v Trenčíne, 1945 – 48 na učiteľskej akadémii v Bratislave, kde bola potom pracovníčkou Výskumného ústavu pedagogického (1948 – 50), vedúcou literárnej redakcie vo vydavateľstve Smena (1950 – 53), šéfredaktorkou Slov. vydavateľstva detskej knihy a neskôr Mladých liet (1953 – 78), napokon vedúcou redaktorkou v tomto vydavateľstve, od r. 1979 na dôchodku. Dlhoročnou redakčnou, zostavovateľskou a publicistickou prácou sa významne zaslúžila o vydávanie a rozvoj detskej a mládežníckej literatúry, stála pri zrode vydavateľstva Mladé letá, iniciátorka viacerých edícií, antológií diel slov. spisovateľov, zborníkov teoretických prác a i. vydavateľských podujatí. Autorka úvah, referátov a príspevkov o problematike detskej a mládežníckej literatúry, o úlohe knihy a literatúry vo výchovnom procese a i., pôvodne publikované v časopisoch a zborníkoch Práca s literatúrou vo výchovnom systéme (1984) a v knihe Nadpočetné hodiny života (1985). Spoluautorka metodických príručiek, čítaniek a učebníc slovenčiny.