Lýdia Ragačová

6. 11. 1947
Bušince
Žáner:
próza, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Lýdia Ragačová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 157.