Lýdia Ragačová

6. 11. 1947
Bušince

Životopis autora

Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1965) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončila), r. 1969 – 74 filmovú a televíznu dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1966 – 68 bola redaktorkou denníka Smena, od 1974 dramaturgičkou hraného filmu Slov. filmovej tvorby v Bratislave. Autorka próz Dymiace oblaky (1967), Mystérium (1971), Tvoja sila, moja trpezlivosť (1995); scenárov k celovečerným filmom Biela stužka v tvojich vlasoch  (1977), Postav dom, zasaď strom  (1980) a i.