Magda Baloghová photo 1
Foto © Peter Procházka

Magda Baloghová

30. 10. 1945
Nové Mesto nad Váhom
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež
Magda BALOGHOVÁ v r. 1960 – 64 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Novom Meste nad Váhom, 1964 – 69 študovala históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde od r. 1969 pôsobí  ako redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Mladé letá, od r. 1991 bola šéfredaktorka vydavateľstva. Popri sústavnom glosovaní detskej literatúry v odborných časopisoch vydavateľská práca ju podnecovala k vlastnej… Čítať ďalej