Magda Žáryová

22. 2. 1927
—  30. 1. 2009
Bratislava

Výberová bibliografia

SAMCOVÁ, Jarmila: Na rozlúčku. In: Revue svetovej literatúry, roč. XLV, 2009, č. 1, s. 0 a 129.