Magdalena Bystrzak

Žáner:
literárna veda
Krajina:
Poľsko
Magdalena BYSTRZAK (1986) je vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá stredoeurópskymi spormi s národnoobrodenským modelom národnej kultúry a „dlhým“ 19. storočím v slovenskej kultúre medzi-vojnového obdobia. Vyštudovala slovakistiku v Krakove (iFS UJ), doktorandské štúdium absolvovala v Prahe (FF UK). Spolupracuje s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove. Preklady umeleckej, odbornej literatúry, ako aj vlastné odborné a popularizačné texty publikovala vo viacerých poľských a slovenských časopisoch. Čítať ďalej

Stránky