Magdalena Bystrzak

Žáner:
literárna veda
Krajina:
Poľsko
MaGDaLEna BYStRZaK (1986) je vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SaV. V svojom výskume sa zaoberá stredoeurópskymi spormi s národnoobrodenským modelom ná-rodnej kultúry a „dlhým“ 19. storočím v slovenskej kultúre medzi-vojnového obdobia. Vyštudovala slovakistiku v Krakove (iFS UJ), doktorandské štúdium absolvovala v Prahe (FF UK). Spolupracuje s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove. Preklady umeleckej Magdalena BYSTRZAK (1986) je vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SaV. V svojom výskume sa zaoberá stredoeurópskymi spormi s… Čítať ďalej