Manfred Jähnichen

26. 1. 1933
Ullersdorf (Nemecko)
Žáner:
editorská činnosť

Stručná charakteristika

Patrí medzi popredných slovakistov. Ako slavista a slovakista sa venuje výskumu a prekladom českej a slovenskej literatúry, ako aj výskumu a prekladom juhoslovanských literatúr. Z tejto oblasti publikoval viaceré vedecké štúdie, preklady, zostavil zborníky a edície. Zo slovenskej literatúry sa orientoval predovšetkým na výskum a preklad poézie 20. storočie, z nej najmä diela I. Kraska, L. Novomeského, M. Rúfusa, M. Válka, V. Mihálika, Ľ. Feldeka a i., z prózy sa sústredil najmä na dielo D. Tatarku, L. Ťažkého, V. Šikulu a i. Pod názvom Weisse Nächte mit Hahn pripravil rozsiahlu antológiu zo slovenskej poézie 20. storočia. V súčasnosti pripravuje preklady z najnovšej slovenskej poézie (E. Lukáčová, N. Ružičková a i.). V odbornej prekladateľskej obci je kvalita jeho prekladov vysoko cenená.