Marcela Veselková

16. 2. 1981
Žáner:
poézia, próza
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

MIKŠÍK, Matúš – VESELKOVÁ, Marcela: Otázka identity (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 22 – 23.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 2.

ZITOVÁ, Katarína – GRMANOVÁ, Martina – BRÜCK, Miroslav: Rozmanité tváre poézie. Hľadanie identít (Identity). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 9.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

ŠRANK, Jaroslav: Produktívny posun. Marcela Veselková: Identity. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 1, s. 27 – 30.

REBRO, Derek: Ja sú (aj) iné. Marcela Veselková: Identity. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 1, s. 27 – 30.

HEVEŠI, Marián: Marcela Veselková (Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia  5. komentáre. Poézia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 38.

MITKA, Marek: Ihlu pod jeho voňavú kožu. Marcela Veselková: Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 4, s. 39 – 41.