foto © novotvar.sk

Marek Debnár

31. 8. 1979
Nová Baňa
Žáner:
odborná literatúra
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko
Marek Debnár je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora. Dva roky študoval na Inštitúte filozofie a na Katedre teórie literatúry Jagelonskej univerzity v Krakove. V súčasnosti pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Je tiež riaditeľom Centra digitálnych humanitných vied na FF UKF. Čítať ďalej