Marek Debnár

31. 8. 1979
Nová Baňa
Žáner:
odborná literatúra
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 34.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

MIKŠÍK, Matúš: Marek Debnár: Medzi myšlienkou a obrazom (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 15. 10. 2014, č. 21, s. 7.

MARKOVIČ, Pavol: Autor, subjekt, narácia: vyslovené s francúzskym prízvukom. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 71 – 72.