Margita Figuli photo 1

Margita Figuli

2. 10. 1909
Vyšný Kubín
—  26. 3. 1995
Bratislava
Pseudonym:
Morena, Oľga Morena
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

-báb-: K storočnici Margity Figuli. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

-tim-: Ivona Březinová o Margite Figuli. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 9.

FiSCHEROVÁ-ŠEBESTOVÁ, Anna: Suseda z Fialkového údolia (K storočnici Margity Figuli, 2. 10. 1909 – 1995). In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 11.

OBERT, V.: Margita Figuli. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II (4. vydanie). Bratislava: LIC 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠPAČEK, J.: Margita Figuli. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠÚTOVEC, M.: Mýtus a dejiny v próze naturizmu. Bratislava: LIC 2005.

ČEPAN, O.: Literárne dejiny a literárna veda. Bratislava: Veda 2002, s. 105 – 115.

HEVEŠIOVÁ, Jana – FIGULI, Margita: To už bolo dávno (Pravdepodobne posledný rozhovor s Margitou Figuli, ktorá by sa koncom tohto roka bola dožila deväťdesiatky). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 15.

ŠTEVČEK, J.: Tri púte Margity Figuli. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 15.

JURČO, J.: Tvorba Margity Figuli. Bratislava: Tatran 1991.

PÚCHYOVÁ, I.: Historická téma a jej umelecké stvárnenie v Babylone Margity Figuli. In: Literárnomúzejný letopis 24. Martin: Matica slovenská 1990.

JAKUBÍKOVÁ, G.: Verše a publicistika Margity Figuli. In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Bratislava: SPN 1989.

JURČO, J.: Tvorba Margity Figuli pre deti a mládež. In: Zlatý máj, 31, 1987, č. 2.

JURČO, J.: Z ranej tvorby M. Figuli. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 6.

PÚCHYOVÁ, I.: Babylon Margity Figuli. In: Slovenská literatúra, 34, 1987, č. 1.

PÚCHYOVÁ, I.: Tvorivé začiatky Margity Figuli. In: Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Bratislava: SPN 1987.

ŠTEVČEK, J.: Skutočnosť v optike ženy. In: Nové slovo, 26, 1984, č. 40.

JAKUBÍKOVÁ, G.: Osobný zápas Margity Figuli v čase a s časom v románoch Mladosť, Ariadnina niť, Víchor v nás. In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Bratislava: SPN 1983.

ŠÚTOVEC, M.: Romány a mýty. Bratislava: Tatran 1982.

OBERT V.: Margita Figuli: Balada o Jurovi Jánošíkovi. In: Zlatý máj, 25, 1981, č. 4.

ŠTRELINGER, Peter – FIGULI, Margita: Najvznešenejší z citov. In: Nové slovo, 23, 1981, č. 20.

ČEPAN, O.: Totožnosť diela Margity Figuli. In: Romboid, 15, 1980, č. 12.

KNĚZEK, L., Figuli, M.: Rozhovor s národnou umelkyňou Margitou Figuli. In: Romboid, 15, 1980, č. 8.

PETRÍK, V.: Poznámky o historizme, úniku a aktuálnych hodnotách. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 2.

ČEPAN, O.: Babylon Margity Figuli. In: Romboid, 14, 1979, č. 11.

ŠTEVČEK, J.: Lístok do pamätníka Margity Figuli. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 10.

FIGULI, M.: Čo nie je v slovníku. In: Romboid, 13, 1978, č. 2.

PETRÍK, V.: Slovenský román dnes (M. Figuli, J. Jonáš, V. Šikula). In: Romboid, 13, 1978, č. 3.

MATUŠKA, A.: Za a proti. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1975.

ŠTEVČEK, J.: Lyrizovaná próza. Bratislava: Tatran 1973.

Števček, J.: Nezbadané prózy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1971.

FISCHEROVÁ-ŠEBESTOVÁ, A.: Margita Figuli (Personálna bibliografia). Matica slovenská 1970.

MIKO, F.: Estetika výrazu. Bratislava: SPN 1969.