Mária Bátorová photo 2

Mária Bátorová

19. 10. 1950
Trenčín
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, iné

Ocenenia

Cena Milana Rúfusa (ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov, 8. 11. 2019) za poéziu

Cena Fra Angelica 2017 (udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o kresťanskú kultúru na Slovensku) v kategórii slovesné umenie

Cena SC (Slovenské centrum) PEN za rok 2012 za monografiu Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote

Cena Bibliotéky 2011 za román Stred

Cena Spolku slovenských spisovateľov za zbierku poviedok zbierka Tell (1999)

Prémia Literárneho fondu za rok 1999 za knihu noviel Tell

Cena Slovenských pohľadov – Vianočná cena Matice slovenskej za rok 1998

Kanadská literárna cena Hronský  '92 za novelu Zvony v kameni (1992)