Mária Bátorová photo 2

Mária Bátorová

19. 10. 1950
Trenčín
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

FARKAŠOVÁ, Etela: "Pravde sa možno priblížiť s použitím výskumu kontextov..." (Rozhovor s Máriou Bátorovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 9 – 10, s. 102 -- 110.

HAJKO, Dalimír: Kontexty a komparatistika v literárnej vede. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 5 – 6, s. 120 – 122.

Prezentácia VEDA a UKB/PEN klub, 13. marec 2023: https://youtu.be/tkwymtguD9A

Prezentácia VEDA a UKB/PEN klub, 15. marec 2023:  https://youtu.be/GhTevZJsVyc

HAJKO, Dalimír: Moment na moment (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 3 – 4, s. 130 – 133.

SEDOVÁ, Tatiana: Na okraj jedného jubilea (Komplexnosť tvorivosti. Zborník k jubileu Márie Bátorovej, VEDA 2020), In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 63 – 70.

FARKAŠOVÁ, Etela: O slovensko-rakúskej literárnej spolupráci. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 18.

ŠAH: Pripomíname si (Mária Bátorová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 156 – 157.

ŠIKULA, Bystrík: Sedem viet o siedmich knihách (Mária Bátorová / Tell). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 114 – 115.

RICHTER, Milan: Mária Bátorová ako esejistka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 54 – 55.

FARKAŠOVÁ, Etela: K esejistickej tvorbe Márie Bátorovej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 50 – 53.

Autor neuved.: Mária Bátorová (* 19. októbra 1950 Trenčín), prof. PhDr., DrSc., literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, pedagogička, vyštudovala... (o autorke + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 19. 8. 2020, č. 27 – 28, s. 16.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Mária Bátorová: ). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 12.

BOJNIČANOVÁ, Renáta: Od osobného k spoločenskému, nadosobnému a „nadspoločenskému" (Mária Bátorová: Už). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 87 – 92.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Mária Bátorová: Už). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 9.

TAZBERÍK, Ján: Mária Bátorová:  (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 112 – 113.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

-ez-: Slovenská literatúra na Viedenskej univerzite (M. Bátorová, E. Farkašová, M. Richter). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 15.

Autor neuved.: Mária Bátorová (* 19. október 1950, Trenčín) mohla publikovať knižne až po roku 1989. ... In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 9 – 10, s. 111.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Laudácia k Cene Fra Angelica. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 142 – 143.

JABLONICKÝ, Viliam: Cena Fra Angelica pre profesorku Bátorovú. In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 185.

-NŠ-: Ceny sú rozdané. In: Katolícke noviny, roč. 132, 12. 3. 2017, č. 10, s. 20 – 21.

CIFRA, Štefan: Cena Fra Angelica 2017 aj členom SSS Márii Bátorovej a Vincentovi Šabíkovi. (2. 3. 2017)
http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/cena-fra-angelica-2017-aj-clenom-sss-marii-batorovej-a-vincentovi-sabikovi/

ŠEPITKOVÁ, Natália: Katolícka cirkev ocenila umelcov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 3. 2017, s. 2.

KAČALA, Ján: Jazyková tvorivosť Márie Bátorovej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 57 – 64.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 35.

ŠAH: Pripomíname si. Mária Bátorová – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 158.

E. F. – BÁTOROVÁ, Mária: S kožou na trh. (Rozhovor s literárnou vedkyňou, spisovateľkou a kritičkou Máriou Bátorovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 69 – 75.

RICHTER, Milan: Zaujímavá žena, tá profesorka Bátorová. (Pár poznámok k jej knihe Medzi ideálom a ničotou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 152 –154.

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela: Iskru nevykrešeš z (ľahostajnej) ničoty. (Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou). /Spoza Moravy/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 151– 153.

MRÁZ, Peter: Literárna mapa bez hraníc (Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty, editorky Mária Bátorová, Eva Faithová). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 22. 1. 2014, č. 2, s. 8.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Ivo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

KAČALA, Ján: Jazyk v intelektuálnom románe Márie Bátorovej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  56 – 67.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 33 – 34.

PETRÍK, Vladimír: Jubilantov rok. In: Pravda, 24. 5. 2013.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/281521-jubilantov-rok/

JAKSICSOVÁ, Vlasta a SRHOLEC, Anton: Dva pohľady na knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote. (Príspevky odzneli na prezentácii knihy 5. 2. 2013). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 300 – 304.

Autor neuved.: Z akademických lektúr profesorky slovenskej literatúry Márie Bátorovej. In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 18.

NÉMETHOVÁ, Viera: Literárne randevú. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 29.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

ONDREJIČKA, Erik: Našeptané šťastie (Mária Bátorová: Púšte a oázy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 103 – 107.

FARKAŠOVÁ, Etela: Stred ako hodnota (Mária Bátorová: Stred). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 13. 10. 2010, č. 21, s. 5.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIII.

FARKAŠOVÁ, Etela: Mária Bátorová: Púšte a oázy. In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 4.

GÁFRIK, Róbert: O (u)mlčaní básnika (Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5.

ŽILKA, Tibor: Záslužný edičný čin. Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 127 – 129.

ŠAH: Mária Bátorová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 159.

BALÁŽ, Anton: Steny domova (Mária Bátorová: Biele steny). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Mária Bátorová: Tell. In: PremenySlovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 120 – 121.

IHNATKOVÁ, N.: Učiteľka a poetka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 50, č. 3 – 4, 2003/2004, s. 56.

Zrinka KOVAČEVIČ: Slovačka kniževnosť 90-ih godina.... In: Kniževna smotra XXXIV/2002, 124 – 125 (2 – 3), s. 117.

ZAND, G.: Bátorová, M.: J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. In: Opera Slavica, 12. 2002, č. 1, s. 53 – 56.

ŽEMBEROVÁ, V.: Mária Bátorová: J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. In: Zagadnienia rodzajów literackich. Lódz: Lódzkie towarzystwo naukowe. Tom XLV, Zeszyt 1 – 2 (89 – 90), 2002, s. 182 – 186.

FARKAŠOVÁ, Etela: Nové čítanie Hronského. Mária Bátorová: J. C. Hronský a moderna (Mýtus a mytológia v literatúre). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 131 – 133.

GAJDOŠ, Martin: Iba pre a proti? (O kultúre s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Pripravila: Mária Bátorová). In: Knižná revue, roč. XI, 31. 10. 2001, č. 22, s. 5.

PRUNITSCH, CH.: Zeitschrift für slavische Philologie, Jg. 60, 2001, Nr. 2, s .481.

EHRGANGOVÁ, Elena: Der slowakische Autor J. C. Hronský und die europäische Literatur. In: LOG Zeitschrift für internationale Literatur. Ausg. 9/2000, XXII.

ZÁVADOVÁ, Dana: Tell me... Mária Bátorová: Tell. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 112 – 114.

FARKAŠOVÁ, Etela: Krehké silné texty. Mária Bátorová: Tell. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 114 – 116.

ŽITNÝ, M.: Rezeption deutschsprachiger Literatur in der Tschechoslowakei nach 1945 als literarhistorisches und kulturpolitisches Problem. In: Beiträge von einem komparatistischen Symposium 28. bis 29. Januar 1995 in Göttingen. Herausgeben von Reinhard Lauer. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden. 2000, s. 221.

GAJDOŠ, Martin: Koncept a kontext autora (Mária Bátorová: J. C. Hronský a moderna). In: Knižná revue, roč. X, 25. 10. 2000, č. 22, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Večné nežnonenežné (Mária Bátorová: Tell). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 18.

BOLDIŠOVÁ, Emília – BÁTOROVÁ, Mária: Osamelosť prerušuje láska (S Máriou Bátorovou o literatúre, postojoch, vzťahoch a láske). In: Knižná revue, IX, 29. 9. 1999, č. 20, s. 12.

-nsz-: Ceny Slovenských pohľadov. In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 2.

RICHTER, L.: Slowakische Literatur in deutschen Übersetzungen. Martin: Matica slovenská, 1999, s. 31, 141.

FARKAŠOVÁ, Etela: Hľadanie (a strácanie) harmónie). Mária Bátorová: Tíš. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 125 – 129.

SULÍK, Ivan: Tajničky pred zotmením (Mária Bátorová: Tíš). In: Knižná revue, roč. VI, 22. 5. 1996, č. 10, s. 5.

RICHTER, L.: Slovackaja emigrantskaja literatura i jejo reinterpretacija v sovremennuju nacionalnuju literaturu. In: Izgnaničestvo, drama, motivacija. Zost. Magda Karabelova. Sofia, 1996, s. 91 – 195.

MELICHER, J.: Zamlčovaná literatúra. Nitra: VŠP, 1995, s. 22, 28, 55, 67.

HOCHEL, I.: Sumarizácia faktov, prehľad názorov. In: Romboid, 29, 1994, č. 5, s. 80 – 81.

LIBA, P.: K poetike Mikuláša Šprinca. In: Romboid, 29, 1994, č. 5, s. 49.

NIEDZIELA, Z.: Slawistyczne studia literackie od renesansu do wspolczesnosci. Kraków, 1994, s. 219.

ANDRUŠKA, P.: Kultúra a spoločnosť. Slovenská literatúra v protirečivom čase (1938 – 1944). In: Národná obroda, 4, 30. 6. 1993, č. 150, s. 7.

MACHALA,L.: Podoby české a slovenské prózy v letech 1969 – 1989. ÚSLSAV, Bratislava, 1993, s. 13.

MELICHER, J.: Kultúrne protirečenia. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 27, s. 4.

ŠPAČEK, J.: O podobe slovenskej literatúry v rokoch 1938 – 1945. In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 10, s. 7.

Prevrednotenje slovaske književnosti v dvojstem stoletju. In: Kniževni listi. Ljubljana, 13. 5. 1993.

MELICHER, J.: A sen je pravda. In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 11, s. 4.

ŽEMBEROVÁ, V.: Literary Critics on the Starting-Line. (Literárni kritici na štartovacej čiare). In: Slovak Review, 1, 1992, č. 2, s. 188 – 190.

MACHALA, L. a kol.: Česká a slovenská literatúra v exile a samizdatu. Olomouc, 1991, s. 143.

ŽILKA, T.: Česká a slovenská exilová a samizdatová literatúra. In: Romboid 26, 1991, č. 6, s. 3 – 4.

MELICHER, J.: Tvorivé krédo básnikov katolíckej moderny. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole 1990/91, č. 1, s. 5.