Mária Bátorová photo 2

Mária Bátorová

19. 10. 1950
Trenčín
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, iné

Životopis autora

Mária BÁTOROVÁ sa narodila 19. októbra 1950 v Trenčíne. Vyštudovala germanistiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite M. Luhera v Halle. V rokoch 1974 – 1984 pôsobila ako stredoškolská profesorka na gymnáziu v Nitre, od roku 1985 bola internou ašpirantkou a potom vedeckou pracovníčkou v Ústave slovenskej literatúry SAV. V rokoch 1995 – 1998 bola hosťujúcou docentkou na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. Od roku 1999 pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV, externe prednášala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľkou nepolitického hnutia Tolerancia v kultúre a jeho predsedníčkou. Žije v Bratislave.