Mária Dzubáková

22. 7. 1931
Osuské
—  3. 3. 2000
Žáner:
odborná literatúra
R. 1950 maturovala na gymnáziu v Trnave, potom študovala národopis a históriu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave (absolvovala r. 1956). Po štúdiách od r. 1956 pracovala ako odborná a vedecká pracovníčka v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, kde sa venovala výskumu vzťahu medzi folklórom a umeleckou literatúrou od slov. národneho obrodenia po súčasnosť. Autorka knihy Ku genéze slovenskej folkloristiky (1976) a rozsiahlych… Čítať ďalej