Mária Fazekašová

12. 4. 1947
Poprad
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Mária Fazekašová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 158.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 7.

ŠAH: Mária Fazekašová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 160.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII.

-lč-: Rozprávka je všade doma – Mária Fazekašová: Jazmínkine rozprávky. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 10.

ŠAH: Mária Fazekašová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 159.