Mária Fazekašová

12. 4. 1947
Poprad
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Po maturite na popradskom gymnáziu (1965) pracovala ako úradníčka v cestovnej kancelárii Čedok (1966 – 1968). V r. 1968 sa vydala do Budapešti, kde vystriedala viaceré zamestnania: asistentka vo výskumnom ústave pre ochranu rastlín v Budapešti (1968 – 1982), učiteľka na slovenskom gymnáziu (1982 – 1984), referentka Cudzojazyčnej knižnice v Budapešti (1985 – 1991). Diaľkovo vyštudovala odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1985). Od r. 1991 žije opäť na Slovensku, kde pôsobí v slobodnom povolaní ako redaktorka, publicistka a prekladateľka.