Mária Ferenčuhová photo 1

Mária Ferenčuhová

7. 12. 1975
Bratislava

Diela - Poézia

2016,
 1. vydanie

Imunita