Mária Ferenčuhová

7. 12. 1975
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, iné

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: O vlne. O zlatej. O poézii. O Slovenskej. (Mária Ferenčuhová: Černozem). In: Vlna, roč. XXIII, 2021, č. 87, s. 83.

MIKŠÍK, Matúš: Svet stvoril výbuch svetla (Mária Ferenčuhová: Černozem). Recenzia. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 66 – 69.

HOSTOVÁ, Ivana a ŠRANK, Jaroslav: Jasať budú tí, čo bývajú v prachu  života (Mária Ferenčuhová: Černozem). Recenzia. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 10 – 11, s. 42 – 44.

GAVURA, Ján – FERENČUHOVÁ, Mária: Pootvorenými dverami (Rozhovor). In: Vertigo, nov. 2020, č. 1, s. 16.

HAUGOVÁ, Mila: Černozem poézie, kolobeh básnických textov (Mária Ferenčuhová: Černozem). Recenzia. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 4, s. 143 – 145.

REBRO, Derek: "Jazero dotlie, planéta letí ďalej" (Mária Ferenčuhová: Černozem). In: Vlna (Nulté roky), roč. XXII, 2020, č. 83, s. 120 – 124.

TALLO, Michal – FERENČUHOVÁ, Mária: Mária Ferenčuhová: Vedomie smrteľnosti zintezívňuje vnímanie života (Rozhovor, ukážka z tvorby, o autorke). In: Rozum, roč. II, jún 2020, č. 6, s. 22 – 25.

KOPCSAYOVÁ, Iris – FERENČUHOVÁ, Mária: Mária Ferenčuhová o Houellebecqovi: Hrdina z Rozšírenia je krehký, jeho "cynizmus" má v sebe čosi zúfalé (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11, s. 52 – 53.

TRIZNA, Peter: Na ceste do Anglicka (Mária Ferenčuhová: Tidal Events; Ján Gavura: The Other Monk). In: Vertigo, 2019, č. 3, s. 74 – 75.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 74.

BREZŇAN, Peter: Spoznávanie krehkosti a dočasnosti (vlastnej) existencie (Mária Ferenčuhová: Imunita). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 72, s. 126 – 129.

HRABČÁKOVÁ, Katarína – FERENČUHOVÁ, Mária: "Periféria ponúka slobodu..." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Máriou Ferenčuhovou. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 28 – 31.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

ŠRANK, Jaroslav: Básnická zbierka Márie Ferenčuhovej Imunita medzi dokumentárnosťou a reflexívnosťou (Kritika). In: Platforma pre literatúru a výskum, 30. 04.2017
http://plav.sk/node/55

SOUČKOVÁ, Marta: Pod povrchom tela, za jazykom textu (Doslov k zbierke Imunita). In: Mária Ferenčuhová: Imunita. Kordíky: Skalná ruža, 2016, s. 85 – 93.

URBANOVÁ, Eva – BIZNÁROVÁ, Lucia: Lekárska správa o človeku. Mária Ferenčuhová: Imunita. (Kritický duológ). In: Vertigo, 2016, č. 4, s. 55 – 58.

RÁCOVÁ, Veronika: Imunizáciou k scitlivovaniu. MÁLKOVÁ, Iva: Recenzent vně vyvržený (Mária Ferenčuhová: Imunita). (Konfrontácie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 133 – 139.

NAVRÁTIL, Martin: Schopnosť vzdorovať. Mária Ferenčuhová: Imunita. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 81 – 83.

ČORNÁ, Tina: Víťazné tituly ankety Pravdy Kniha roka 2016 sú z pera Ferenčuhovej, Barnesa a Kunderu. In: Pravda, 17. 12. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414170-vitazne-tituly-ankety-pravdy-kniha-roka-2016-su-z-pera-ferencuhovej-barnesa-a-kunderu/

TÓTHOVÁ, Roberta: Víťazka ankety Kniha roka denníka Pravda Mária Ferenčuhová: Lekárska správa? Dej nič výnimočné, ale tá forma! (Rozhovor). In: Pravda, 17. 12. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414188-vitazka-ankety-kniha-roka-dennika-pravda-maria-ferencuhova-lekarska-sprava-dej-nic-vynimocne-ale-ta-forma

MIHALKOVIČ, Boris: Kniha roka denníka Pravda: Poézia ako skalpelom. In: Pravda, 23. 11. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/411298-kniha-tyzdna-poezia-ako-skalpelom/

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

JAREŠ, Michal – RÁCOVÁ, Veronika – SCHMARCOVÁ, Ľubica: Poézia – Experimenty druhej generácie. Od konceptu k subjektu. In: Passia, Radoslav – Taranenková, Ivana (eds.): Hľadanie súčasnosti: Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014, s. 138 – 141.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014. (Mária Ferenčuhová Ohrozený druh). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 2 – 3.

HAUGOVÁ, Mila: Rozmýšľa, či chce lode potápať, alebo stavať. In: Sme, 25. 03. 2013.
https://kultura.sme.sk/c/6746519/rozmysla-ci-chce-lode-potapat-alebo-stavat.html

MATEJOV, Radoslav – FERENČUHOVÁ, Mária: Majsterka v detailoch (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 3. 4. 2013, č. 7, s. 22 – 23. 

ZITOVÁ, Katarína: Znepokojivá poézia. In: Knižná revue, roč. XXIII, 2013, č. 7, s. 22.
http://www.litcentrum.sk/recenzie/ohrozeny-druh-maria-ferencuhova.

REBRO, Derek: Angažovanosť sa nenosí, ale žije. In: Pravda, 20. 1. 2013.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/256363-angazovanost-sa-nenosi-ale-zije/.

RÁCOVÁ, Veronika: Ruiny krajiny – ruiny tela. Mária Ferenčuhová: Ohrozený druh. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 38 – 40.
http://www.glosolalia.sk/news/veronika-racova-ruiny-krajiny-ruiny-tela.

ŠRANK, Jaroslav: Kniha krehkosti. Mária Ferenčuhová: Ohrozený druh. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 4, s. 13 – 16.

HOSTOVÁ, Ivana: Pozor, padá omietka! Mária Ferenčuhová: Ohrozený druh. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 4, s. 13-16.

ŠRANK, Jaroslav: Poézia súkromia. In: Individualizovaná literatúra – Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia. Bratislava: Cathedra, 2013, s. 329 -331.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Mária Ferenčuhová: Ohrozený druh. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 66 – 76.

REBRO, Derek: Najbásne podľa... Dereka Rebra. In: RAK, 2012, roč. 17, č. 6, s. 3 – 10.
http://www.glosolalia.sk/news/naj-basne-podla-dereka-rebra-k-novym-basnam-m-ferencuhovej/.

GAVURA, Ján: Mária Ferenčuhová. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 187 – 188.

REBRO, Derek: Intelekt a emócie, žiadne verzus (Mária Ferenčuhová: Skryté titulky). In: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2011, s. 158 – 164.

REBRO, Derek: Poetka mení, materstvo mení (Mária Ferenčuhová: Princíp neistoty). In: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2011, s. 165 – 177.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Mesto ako stav mysle (M. Ferenčuhová: Princíp neistoty, K. Kucbelová: Malé veľké mesto, P. Bilý: Nočné mesto). In: Literárno-kritická reflexia slovenskej literatúry 2009. Ed. Ľ. Somolayová. Bratislava: Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 111 – 121.

HAUGOVÁ, Mila: Medzi sebou a sebou: písať (Mária Ferenčuhová: Princíp neistoty). In: Vlna, roč. 11, 2009, s. 96 – 98.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VIII.

Autor neuved. – FERENČUHOVÁ, Mária: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 11.

REBRO, Derek: Verše, ktoré neslzia ani nemudrujú. In: Sme, 07. 07.  2009.
https://kultura.sme.sk/c/4922458/verse-ktore-neslzia-ani-nemudruju.html

HABAJ, Michal: Celkový pohľad na Máriu F. PÁCALOVÁ, Jana: Sebapokračovanie, sebaprekračovanie. SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Nakoniec sa poéziou myslí zmierenie (Konfrontácie - Mária Ferenčuhová: Princíp neistoty). In: Romboid, roč. XLIV, 2009, č.5-6, s. 13 – 19.
http://files.romboid.webnode.sk/200000109-4fbb550b69/romboid5-6-2009-text-web.pdf

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008, s. 563 – 564.

DRÚK, Slávo: Tri; jeden. (Skryté titulky. Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 2, s. 41 – 42.

MATEJOV, Radoslav: RIZIKOVÉ MÚZY. Variácie ohňa (Jana Pácalová: Citová výchova), Annine perverzity (Anna Snegina: Pas de deux), Skryté. Viac-menej: stratené... (Mária Ferenčuhová: Skryté titulky), Matematika bytia a lásky (Katarína Kucbelová: Duály). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 3.