Mária Haštová photo 1

Mária Haštová

21. 9. 1922
Píla, okr. Pezinok
—  15. 6. 2018
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Napísali o autorovi

"O veľkej repe bola prvá práca tohto druhu u nás. Podobné použitie známych rozprávkových látok sa neskôr stalo celkom bežné, keďže však začiatkom 50. rokov pretrvávali nejaký čas nejasnosti o uznaní práva detí na ľudovú rozprávku ako takú a bolo sa treba postaviť nielen proti jej ignorovaniu, ale aj proti jej „zlepšovaniu“, stala sa hromozvodom aj knižka O veľkej repe. Na nej si mladá kritika ostrila svoje zbrane. V zápale boja sa však s vodou vylialo i dieťa a potom sa pomerne dlho nik nedovážil pozrieť na rozprávkové sujety po novom a vážne alebo žartovne ich zaktualizovať."

J. Poliak

"Estetickou dominantnou Haštovej záberov bol predovšetkým krehký zážitok z prírody, v jednoduchom, literárne nevyumelkovanom príbehu prevládala spontánnosť vlastného zážitku nad jeho literárnym povýšením. A zdá sa, že práve táto poloha zostala Haštovej najvlastnejšia a z hľadiska jej prínosu do detskej literatúry i najplodnejšia."

A. Blahová