Mária Haštová photo 1

Mária Haštová

21. 9. 1922
Píla, okr. Pezinok
—  15. 6. 2018
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Výberová bibliografia

BALOGHOVÁ, Magda: Dve drobné bielučké dečky. Za Máriou Haštovou (21. 9. 1922 – 15. 6. 2018). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 26 – 28.

BALOGHOVÁ, Magda: Ľútoriadky za Máriou Haštová. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 128 – 130.

-red-: Opustila nás Mária Haštová. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 23.

ŠAH: Mária Haštová – 95. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 155.

Autor neuved.: Radostný čas hier a povier (Mária Haštová: Ohromná vec). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 11.


ŠAH: Mária Haštová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 155.

ŠRANK, J.: Vtáčiky zo starej horárne. In: Bibiana, 9, 2002, č. 1, s. 45 – 48.

KOPÁL, J.: Próza a poézia pre mládež. Teória/Poetológia, Nitra 1997.

BLAHOVÁ, A.: Ohromná vec. In: Zlatý máj, 29, 1985, č. 5, s. 309 – 310.

POLIAK, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež, Bratislava 1978.

POLIAK, J.: Návraty do detstva. In: Literatúra, mládež, súčasnosť, Bratislava 1963.