Mária Oravcová

12. 8. 1893
Bečváry (Česko)
—  7. 5. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Marie Oravcová-Sehnalová; Marie Sehnalová
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Študovala na stredných školách v Litomyšli a v Hradci Králové, v  r. 1918 absolvovala Filozoficku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Ako stredoškolská učiteľka pôsobila na viacerých miestach, v  r. 1920, 1939 – 40 a 1945 – 57 v Bratislave, v r. 1921 – 38 na dievčenskom reálnom gymnáziu v Košiciach, od r. 1957 žila na dôchodku v Bratislave. Autorka básní, poviedok a najmä zbierok autorských rozprávok pre deti v próze i vo veršoch. Knihy: Pohádky (1923), Poviedka o vodníkovi (1924), Pohádka o kvetoch (1927) a i. Drámy: Synovia Svatoplukovi (1928), jednoaktovka Úsvit (1929). V rkp. zanechala bábkové hry, ktoré uvádzali viaceré ochotnícke krúžky. Publikovala úvahu o tvorbe pre deti a mládež Úpadok sentimentality (1932); autorka rozhlasových hier Lačná mladosť (1936), Mŕtvi sa nevracajú (1936), Kométa (1945) a i.