Mária Rázusová-Martáková

28. 6. 1905
Liptovský Mikuláš-Vrbica
—  5. 8. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Ivo Medin, Moro, Teta Mariena
Žáner:
dráma, esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

BREZINA, Igor: Liptovský Mikuláš – mesto spisovateľov (Podujatia Pocta Rázusovcom a Čas je tichý posol mysle). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 17.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 287.

PETRÍKOVÁ, Martina: 110 rokov Márie Rázusovej-Martákovej, (nielen) poetky a prekladateľky. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 6 – 8.

SVETOŇ, Ľuboš: Moderné a klasické. In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 9.

-báb-: Biblioglosár (Mária Rázusová-Martáková: Zatúlané húsa). In: Knižná revue, roč. XXI, 14. 9. 2011, č. 19, s. 3.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

HUŤKOVÁ, Anita: Komplexný pohľad na M. Rázusovú-Martákovú. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 311 – 313.

-mf-: Hrdinom môže byť aj autor (Mária Rázusová-Martáková: Od jari do zimy). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 11.

MORAVČÍK, Štefan: Buvik "varí" malých. Mária Rázusová-Martáková: Varila myšička kašičku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 271.