Mária Stopková

Čimhová
Žáner:
poézia
Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Pôsobí ako učiteľka na Základnej škole M. Medveckej v Tvrdošíne. Autorka básnických zbierok Z lásky láske (1999), V horizonte lásky (2004), Kroky lásky (2006) a Láska ako konár (2008). Poéziu uverejňuje v domácich a českých časopisoch a zborníkoch. Čítať ďalej