Mária Vyvíjalová

22. 5. 1921
Mojzesovo
—  27. 2. 2004
Bratislava
Pseudonym:
Jožo Dumka, Marína, Maša Ivanovská, Vlastimila Rodoľubská
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Mária VYVÍJALOVÁ v r. 1933 – 37 študovala na českej nižšej škole Spolku Komenského a na umeleckopriemyselnej škole vo Viedni. R. 1941 – 44 pracovala v redakcii periodika Slov. jednota v Nových Zámkoch a v Budapešti, 1945 sa stala redaktorkou Povereníctva informácií v kultúrnom oddelení čs. delegácie pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti. Po gymnaziálnej príprave r. 1948 maturovala, 1948 – 52 študovala históriu a… Čítať ďalej