Marián Andričík photo 1
Foto © Peter Procházka

Marián Andričík

13. 8. 1964
Humenné
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia
Marián Andričík je syn básnika, prekladateľa a rozhlasového redaktora Juraja Andričíka, slovenský literárny vedec a prekladateľ. Okrem toho je i vysokoškolský pedagóg a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvoval gymnázium v Humennom, potom študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval aj stáž v USA na The American University vo Washingtone. Po štúdiách pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. V… Čítať ďalej

Stránky