Marián Bednár

20. 7. 1939
Veľká Maňa
—  5. 10. 2002
Košice
Žáner:
poézia

Životopis autora

Marián Bednár v r. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1956 – 57 na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, 1957 – 62 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách od r. 1963 pôsobil ako redaktor literárno-dramatického vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach. Príslušník básnickej generácie vyrastajúcej z rúfusovskej poetiky a sústredenej okolo Mladej tvorby. Prvé básne publikoval okrem Mladej tvorby v Plameni, Kultúrnom živote, Predvoji, Slovenke, Kroku, Realite a i., ako aj v zborníkoch mladých autorov Dúfam, že nevyrušujem, Eva (1963) a Dovolíte? (1964). Samostatne vydal zbierky V spánku sa nekričí (1965) a Na tŕní (1968). V rozhlasovej tvorbe, popri početných dramatizáciách a úspešných reláciách (Ma-ra-tón), sa sústreďoval na krátke satirické a humoristické žánre, prekladá z ruštiny, lužickej srbčiny a z maďarčiny.