Foto © Peter Procházka

Marián Gavenda

7. 3. 1963
Trenčín
Mons. ThLic. Marián Gavenda sa narodil 7. marca 1963 v Trenčíne. Rímskokatolícky kňaz, vysvätený v roku 1994. Filozofiu a teológiu študoval v Ríme, v roku 1996 dosiahol licenciát teológie (ThLic) na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, farár v Devíne, Bratislave a Leviciach, potom ako prefekt v kňazskom seminári a odborný asistent na katedre dogmatiky RKCMBF UK v Bratislave. Od roku 2000 – 2008 bol… Čítať ďalej