Foto © Peter Procházka

Marián Gavenda

7. 3. 1963
Trenčín
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, publicistika, iné
Mons. ThLic. Marián GAVENDA sa narodil 7. marca 1963 v Trenčíne. Rímskokatolícky kňaz, vysvätený v roku 1994. Filozofiu a teológiu študoval v Ríme, v roku 1996 dosiahol licenciát teológie (ThLic) na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, farár v Devíne, Bratislave a Leviciach, potom ako prefekt v kňazskom seminári a odborný asistent na katedre dogmatiky RKCMBF UK v Bratislave. Od roku 2000 – 2008 bol šéfredaktorom Katolíckych novín a od októbra 2000 - 2006 hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. V roku 2001 bol menovaný… Čítať ďalej