Marián Geišberg

23. 12. 1953
Piešťany
—  10. 11. 2018
Bratislava

Výberová bibliografia


ALEXOVÁ, Jana: Prešiel prahom a zavrel. In: Sme, roč. 26, 12. 11. 2018, č. 259, s. 18.


TASR: Zomrel herec a hudobník Marián Geišberg. In: kultura.pravda.sk, 10. 11. 2018.
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/491193-zomrel-herec-a-hudobnik-marian-geisberg/

KOPČA, Marek: O skepse a ľahkosti bytia. Marián Geišberg: Prejsť prahom a zavrieť dvere. (Recenzia). In: RAK, roč. XII., 2007, č. 4, s. 52.

ORIEŠEK, Patrik: Nech sa páči (Marián Geišberg: Prejsť prahom a zavrieť dvere). In: Knižná revue, roč. XV, 13. 4. 2005, č. 8, s. 5.

HEVEŠIOVÁ, Jana – GEIŠBERG, Marián: Človek musí počúvať. O písaní a inšpirácii s Mariánom Geišbergom. In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 12.