Marián Gladiš

Výberová bibliografia

CUPANOVÁ, Katarína: Hajdučeková, Ivica (ed.): Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 170 – 174.