Marián Grupač photo 1

Marián Grupač

15. 1. 1973
Čadca
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Životopis autora

Marián GRUPAČ sa narodil 15. januára 1973 v Čadci. Študoval na gymnáziu v Martine, Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, v odbore Dokumentácia kultúrneho dedičstva. Od roku 2000 je redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v súčasnosti je zástupcom šéfredaktora. Básne, poviedky, články a recenzie publikoval v časopisoch Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, v literárnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Niektoré jeho básne zhudobnila hudobná skupina Arzén. Jeho literárna tvorba bola preložená a časopisecky publikovaná v anglickom, nemeckom, poľskom, talianskom, chorvátskom a maďarskom jazyku. V roku 2010 pôsobil ako člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu. Od roku 2011 pracuje ako vedecký pracovník v Slovenskom literárnom ústave MS v Martine, od roku 2013 ako jeho riaditeľ. Od roku 2012 pôsobí taktiež na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied, Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva ako interný doktorand.