Marián Kubica photo 1

Marián Kubica

6. 9. 1955
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 6.

BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. Kubica – Čím Marián: Báseň bez všetkého. Kamil Zbruž: Primitív. (Recenzie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 73 – 75.

PASTIER, Oleg – KUBICA, Marián: Medzihra v seriáli ne/verbálnych snov. (Rozhovor). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 34 – 37.