Marián Kubica photo 1

Marián Kubica

6. 9. 1955
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Marián KUBICA sa narodil 6. septembra 1955. Tento vyhranený básnický talent dal o sebe prvýkrát vedieť časopisecky v 70. rokoch. Kubicove básnické prvosienky s vykreslením dobovej atmosféry sa v čase svojho vzniku nesmeli dočkať samostatného vydania. V r. 1979 v Slovenskom spisovateľovi bolo stopnuté vydanie spoločnej knihy poézie Mariána Kubicu a Miloša Žiaka Dvojzáprah. Neskôr Ivan Hoffman súkromne vydal v koži viazaný Dvojzáprah v počte kusov jeden. R. 2006 Miloš Žiak publikoval Kubicove básne vo svojej knižke, nazvanej Alef, Bejs... Jid (2006). Štvrťstoročie muselo uplynúť od napísania básní až po ich uverejnenie r. 2006 v časopise Fragment. Mariánovi Kubicovi vyšli básnické zbierky Báseň ako báseň (2004) a Báseň bez všetkého (2006). Prvú ilustroval Stano Černý, druhú Ivan Csudai. V r. 2010 spolu s výtvarníkom Ferom Guldanom vytvorili vo Svätom Jure priestorový model knihy, na ktorom Marián Kubica zozbieral svoje básne z 80. rokov 20. storočia. Roku 2011 mu vyšla zbierka Hromboid. Zomrel nečakane 26. februára 2012.