Marian Škotka

22. 5. 1963
Partizánske
Žáner:
literatúra faktu, próza

Životopis autora

Marian ŠKOTKA zmaturoval na Gymnáziu v Partizánskom, v roku 1986 ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 obhájil dizertačnú prácu o tvorbe L. N. Tolstého. Venoval sa kultúrnej, editorskej a literárnokritickej činnosti. Pracoval ako výskumník a od roku 1990 ako riaditeľ Literárneho múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. V roku 1995 bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neskôr pôsobil ako vedecký tajomník Literárneho informačného centra. V roku 2001 sa podieľal na vzniku televízie TA3 a pôsobil v nej ako vedúci zahraničnej redakcie. Od roku 2004 prešiel na túto pozíciu do spravodajstva Slovenskej televízie. Vydavateľskej práci a komunikačným aktivitám sa venoval i vo vydavateľstve BCM ako šéfredaktor a riaditeľ pre médiá. Recenzie a eseje uverejňoval najmä v časopisoch Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady a Knižná revue. Zostavil a vydal zborník literárnovedných príspevkov k neprebádanému životu a dielu básnika Beniaka – Valentín Beniak: Zborník štúdií k storočnici narodenia básnika, 1994. V roku 1998 získal Cenu za najlepšiu slovenskú esej prácou Ako ďalej, pani postmoderna? v súťaži, ktorú vyhlásili Slovenské pohľady. V oblasti televíznej tvorby ako dramaturg spolupracoval na ocenenom dokumente kameramana B. Molnára Nízke Tatry – srdce Slovenska, 2011. V súčasnosti sa venuje prozaickej tvorbe. Žije v Bratislave.